• * לוח שידורים המעודכן של רדיו גלי הים התיכון*

 • יום ראשון:
 • 10:00 - 08:00 – מוסיקה ברצף
 • 12:00 -10:00 מוסיקה ברצף
 • 15:00 - 12:00 – קצב ים תיכוני עם שי השדרן
 • 16:00 - 15:00 -מוסיקה ברצף
 • 17:00 - 16:00 – מוסיקה ברצף
 • 18:00 - 17:00 -מוסיקה ברצף
 • 20:00 - 18:00 – מוסיקה ברצף
 • 22:00 - 20:00 – מוסיקה ברצף
 • 23:00 - 22:00 – מוסיקה ברצף
 • 08:00 - 23:00 – מוסיקה שקטה אל תוך הלילה

 • יום שני:
  • 10:00 - 08:00 – מוסיקה ברצף
  • 12:00 -10:00 מוסיקה ברצף
  • 13:00 - 12:00 – מוסיקה ברצף
  • 14:00 - 13:00 -מוסיקה ברצף
  • 16:00 - 14:00 – מוסיקה ברצף
  • 18:00 - 16:00 -מוסיקה ברצף
  • 20:00 - 18:00 – מוסיקה ברצף
  • 22:00 - 20:00 – משמחים בנשמה עם השדרן מורדכי לוי
  • 23:00 - 22:00 – מוסיקה ברצף
  • 08:00 - 00:00 – מוסיקה שקטה אל תוך הלילה


 • יום שלישי:
 • 10:00 - 08:00 – מוסיקה ברצף
 • 12:00 -10:00 מוסיקה ברצף
 • 15:00 - 12:00 – קצב ים תיכוני עם שי השדרן
 • 16:00 - 15:00 -מוסיקה ברצף
 • 17:00 - 16:00 – מוסיקה ברצף
 • 18:00 - 17:00 -מוסיקה ברצף
 • 20:00 - 18:00 – מוסיקה ברצף
 • 22:00 - 20:00 – 
 • משמחים בנשמה עם השדרן מורדכי לוי
 • 23:00 - 22:00 – מוסיקה ברצף
 • 08:00 - 23:00 – מוסיקה שקטה אל תוך הלילה

 • יום רביעי:
 • 10:00 - 08:00 – מוסיקה ברצף
 • 12:00 -10:00 מוסיקה ברצף
 • 13:00 - 12:00 – מוסיקה ברצף
 • 14:00 - 13:00 -מוסיקה ברצף
 • 16:00 - 14:00 – מוסיקה ברצף
 • 18:00 - 16:00 -מוסיקה ברצף
 • 20:00 - 18:00 – מוסיקה ברצף
 • 22:00 - 20:00 – מוסיקה ברצף
 • 23:00 - 22:00 – מוסיקה ברצף
 • 08:00 - 23:00 – מוסיקה שקטה אל תוך הלילה

 • יום חמישי:
 • 10:00 - 08:00 – מוסיקה ברצף
 • 12:00 -10:00 מוסיקה ברצף
 • 13:00 - 12:00 – מוסיקה ברצף
 • 14:00 - 13:00 -מוסיקה ברצף
 • 16:00 - 14:00 – מוסיקה ברצף
 • 18:00 - 16:00 -מוסיקה ברצף
 • 20:00 - 18:00 – מוסיקה ברצף
 • 22:00 - 20:00 – מוסיקה ברצף
 • 23:00 - 22:00 – מוסיקה ברצף
 • 08:00 - 23:00 – מוסיקה שקטה אל תוך הלילה

 • יום שישי:
 • 10:00 - 08:00 – כל הלהיטים החמים
 • 12:00 - 10:00 -מוסיקה ברצף
 • 14:00 - 12:00 – מוסיקה ברצף
 • 17:00 - 14:00 – מוסיקה ברצף
 • 18:00 - 17:00 – מוסיקה ברצף
 • 23:00 - 18:00 – "להיטים חמים" מוסיקה ברצף
 • 08:00 - 23:00 – מוסיקה שקטה אל תוך הלילה

 • יום שבת:
 • 20:00 - 08:00 – מוסיקת נוסטלגיה  +חפלות + הופעות חיות וכל הלהיטים החדשים
 • 22:00 - 20:00 – מוסיקה ברצף 
 • 24:00 - 22:00 – מוסיקה ברצף
 • 08:00 - 00:00 – מוסיקה שקטה אל תוך הלילה
נוצר באמצעות מוזלו - הדרך הקלה ביותר ליצור אתר אינטרנט.

 .