צוות שדרנים של רדיו גלי הים התיכון FM STEREO

שדרן רדיו המזרח אריק בר

שי השדרן רדיו המזרח


נוצר באמצעות מוזלו - הדרך הקלה ביותר ליצור אתר אינטרנט.

 .